Jeugdjudo

Jeugdjudo bij Judoschool Tenkai
Judoschool Tenkai verzorgt jeugdjudo lessen aan kinderen in de leeftijd tussen 5 en 18 jaar (schoolleeftijd en puberteit), in een veilig pedagogisch klimaat. Binnen dit klimaat kunnen deze judoka’s al spelend, samenwerkend en ervarend ontwikkelen binnen deze sport. In deze lessen wordt Judo inhoudelijk aangeboden, maar wel “verpakt”, door middel van pedagogische en didactische methoden, afgestemd op het leeftijds- en ontwikkelingsniveau van de gehele groep, en judoka’s individueel. Op deze manier kan iedere judoka zichzelf ontwikkelen op zijn/haar niveau, op diverse ontwikkelingsgebieden; motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief.

Pedagogisch verantwoorde inhoud
Binnen de visie van Judoschool Tenkai wordt judo gezien als een sterk pedagogisch middel om de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, te stimuleren. De eigenaar, Freek Liekens, is buiten Judoleraar B, opgeleid als HBO-pedagoog. Hij heeft op pedagogisch verantwoorde wijze een kader ontwikkeld, dat invulling geeft aan het concept jeugdjudo. Dit kader is enerzijds gericht op het stimuleren van jonge kinderen op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied, en anderzijds op het vroegtijdig signaleren van (ontwikkelings)problemen. Vanwege het signalerende en preventieve karakter, wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals (kinder)fysiotherapeuten en (ortho)pedagogen. 

De inhoud van de jeugdjudo lessen
De inhoud van de jeugdjudo lessen zijn gebaseerd op de ontwikkelingsopgaven van kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar. Over het algemeen kunnen we hier spreken over “naar schoolgaande jeugd”. Ontwikkeling van deze jeugd kan alleen plaatsvinden binnen een veilige pedagogische relatie en klimaat. Dit wordt onder andere bereikt door te stimuleren, structureren, grenzen stellen, autonomie bevorderen, samenwerking en omgang met leeftijdsgenoten te stimuleren, ruimte te bieden voor experimenten en oog voor een steeds meer symmetrische relatie. Daarnaast zijn we ons bij Judoschool Tenkai bewust van onze voorbeeldfunctie en de invloed hiervan op de judoka’s.

Hoewel er verschillende leerstijlen zijn, ontwikkelen schoolgaande kinderen en pubers zich vooral door actief bezit te zijn. Dit kan door observeren, denken, maar vooral door te ervaren en het vermogen te reflecteren. Kinderen van basisschoolleeftijd leren steeds meer om zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Daarnaast is de ontwikkeling van het zelfbeeld en eigenwaarde in deze fase belangrijk. Van hieruit ontstaan wederkerige (vriendschaps)relaties. Judo is als middel bij uitstek geschikt, omdat judo altijd minimaal in duo is. Vaardigheden als communiceren, afstemmen en samenwerken, staan in deze lessen centraal.

Jongeren veranderen in heel veel opzichten. Allereerst in fysiek opzicht gebeurd er veel in het lichaam van jongens en meisjes. Ook leren zij om abstract en hypothetisch te gaan denken. Ze zijn hierdoor ook in staat om een eigen visie te ontwikkelen, o.a. over Judo. Op sociaal gebied gebruiken jongeren de beleving van anderen over henzelf, bij het verfijnen van hun zelfbeeld; de meningen van anderen zijn erg belangrijk in deze leeftijdsfase. Relaties met leeftijdsgenoten bieden de mogelijkheid tot sociale vergelijking en helpen bij het verder ontwikkelen van een rol binnen een groep. Groepsdruk speelt een rol. Daarnaast zijn jongeren veelal op zoek naar zelfstandigheid. In sommige gevallen gaat dit gepaard met conflicten met gezaghebbenden, zoals ouders en leraren. Binnen Judoschool Tenkai wordt hiermee strategisch omgegaan en wordt er met de jongeren afgestemd over hoe zij hun ruimte kunnen nemen binnen de grenzen die aan hen gesteld worden.

Praktische informatie over de jeugdjudolessen
– De lesduur bedraagt 60 minuten per les.
– Een judopak is een vereiste; deze kan bij Judoschool Tenkai besteld worden. Ook zijn er diverse webshops. Vraag indien gewenst om advies bij de judoleraar.
– Tweemaal per jaar zijn er examens. De judoka’s kunnen dan hun judovaardigheden en ontwikkeling demonstreren aan de judoleraar en ander belangstellenden voor een hogere graduatie (slip of band).

Tarieven

Prijzen zijn per maand. De betalingstermijnen zijn per kwartaal. Het inschrijfgeld bedraagt 15,00.

1x per week
5 t/m 15 jaar
20,00
Aanbevolen
2x per week
5 t/m 15 jaar
30,00