Pestprotocol

Judoschool Tenkai hecht veel waarde aan fysieke én emotionele veiligheid. Binnen onze Judoschool hebben we afgesproken hoe we met "pesters" en "pestgedrag" omgaan. Dit hebben we vastgelegd in een "Pestprotocol" opgesteld. Hierin staat o.a. beschreven hoe we binnen onze Judoschool omgegaan wordt met pestgedrag.