Praktische informatie

Ben je op zoek naar praktische informatie met betrekking tot Judoschool Tenkai? Op deze pagina vind je o.a. verwijzingen naar de lestijden, algemene voorwaarden en de privacy statement.

Lestijden
Ben je op zoek naar informatie over de lestijden? Bekijk dan ons meest actuele rooster.

Vertrouwenspersoon
We beschikken over een volledig onafhankelijke vertrouwenspersoon. We hebben gekozen voor een vertrouwenspersoon van Judo Bond Nederland.

Calamiteitenformulier
Communicatie vinden we zeer belangrijk, zeker als het gaat om eventuele calamiteiten. Aan onze leden vragen wij dan ook een calamiteitenformulier in te vullen, zodat we hun ouders/verzorgers of directe naasten snel kunnen bereiken in geval van nood.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn de spelregels die gelden bij overeenkomsten. Een lidmaatschap bij Judoschool Tenkai is een vorm van een overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan zaken beschreven, zoals aansprakelijkheid, inschrijving en (wan)betaling en klachten. We hebben zorgvuldig onze algemene voorwaarden samengesteld om duidelijkheid te creëren tussen Judoschool Tenkai en onze leden.

Privacy statement
We hechten veel waarde aan het op een goede manier waarborgen van de privacy. Hoe we met zaken omtrent de privacy omgaan, staan beschreven in deze privacy statement.

Pestprotocol
We hechten veel waarde aan fysieke én emotionele veiligheid. Daarom hebben wij in een pestprotocol vastgelegd hoe we omgaan met “pesters” en “pestgedrag”.

Protocol tegen seksuele intimidatie
Hetzelfde hebben we gedaan met betrekking tot seksuele intimidatie, door een protocol tegen seksuele intimidatie te ontwikkelen.

Meer informatie
Heb je behoefte aan meer informatie, vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.