Privacy statement

Judoschool Tenkai hecht veel waarde aan het op een goede manier waarborgen van de privacy. Onderstaande privacy statement beschrijft hoe Judoschool Tenkai omgaat met jouw persoonsgegevens. Aangeraden wordt om deze Privacy statement goed te lezen. Met vragen kun je uiteraard contact opnemen. Judoschool Tenkai is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.