Tuimeljudo

Tuimeljudo bij Judoschool Tenkai
Judoschool Tenkai verzorgt tuimeljudo lessen aan kinderen in de leeftijd tussen (ongeveer) 3 en 5 jaar (peuter- en kleuterperiode). Tuimeljudo is niet alleen de voorloper op (regulier) Jeugd Judo,  Het biedt jonge kinderen in een veilig pedagogisch klimaat de mogelijkheid om spelenderwijs zichzelf te ontdekken en ontwikkelen op diverse ontwikkelingsgebieden, zoals motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief. Tuimeljudo draagt bij aan het creëren van een positieve ontwikkeling in een cruciale leeftijdsfase en kan als een goede basis dienen voor iedere andere sport.

Pedagogisch verantwoorde inhoud
Binnen de visie van Judoschool Tenkai wordt judo gezien als een sterk pedagogisch middel om de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, te stimuleren. De eigenaar, Freek Liekens,  is buiten Judoleraar B, opgeleid als HBO-pedagoog. Hij heeft op pedagogisch verantwoorde wijze een kader ontwikkeld, dat invulling geeft aan de manier waarop wij tuimeljudo aanbieden. Dit kader is enerzijds gericht op het stimuleren van jonge kinderen op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied, en anderzijds op het vroegtijdig signaleren van (ontwikkelings)problemen. Vanwege het signalerende en preventieve karakter, wordt er nauw samengewerkt met andere  disciplines, zoals (kinder)fysiotherapeuten en (ortho)pedagogen.

De inhoud van de tuimeljudo lessen
De inhoud van de tuimeljudo lessen zijn gebaseerd op de ontwikkelingsopgaven van jonge kinderen. Ontwikkeling van kinderen kan alleen plaatsvinden binnen een veilige pedagogische relatie en klimaat. Dit wordt onder andere bereikt door warmte te bieden, wederkerigheid, sensitiviteit en responsiviteit, structuren en grenzen stellen, emotionele steun te bieden enz.

Hoewel er verschillende leerstijlen zijn, ontwikkelen kinderen zich vooral door actief bezig te zijn. Dit kan door observeren, denken, maar vooral door te doen en te spelen. Ze ontwikkelen in deze leeftijdsfase hun vermogen tot imitatie en fantasie. Tijdens de judolessen staan de belevingswereld van de kinderen en spel centraal.

In sociaal-emotioneel opzicht gaan de kinderen zich ontwikkelen. De eerste vriendschappen ontstaan. De kinderen leren om samen te spelen, om te gaan met conflicten, beheersen van hun emoties en het verplaatsen in de ander. Hier wordt in de les aandacht aan besteed door middel van imitatiespelletjes, stoeispelletjes en samenwerkingsspelletjes. Hierdoor komt ook de morele ontwikkeling opgang. Ze leren wat goed en fout is en welke gevolgen er zijn van hun gedrag. Op de mat is respect voor de leraar en voor elkaar een belangrijk onderdeel. De kinderen leren naar de opdrachten te luisteren, stil zijn als een ander praat en zich te houden aan de regels.

Door middel van diverse beweeg- en spelvormen worden de kinderen gestimuleerd in hun motorische ontwikkeling. In motorisch opzicht wordt met name de grove motoriek gestimuleerd; vallen, opstaan, rollen, kruipen, balanceren, klimmen zijn voorbeelden van bewegingsvormen.

Tot slot worden de kinderen door de inhoud van de les ook cognitief gestimuleerd. De taalontwikkeling komt in deze periode op gang. In de les wordt taal gebruikt om de opdrachten helder te krijgen, samen met visuele ondersteuning. Kinderen worden uitgedaagd in spel om “uitdagingen’ op te lossen. Judoën kun je niet alleen, dus is er voortdurend contact met anderen. Kinderen leren immers enorm veel van elkaar!

Praktische informatie over de tuimeljudo lessen
– De lesduur bedraagt 30 minuten per les.
– Een judopak is vereist; deze kan bij Judoschool Tenkai besteld worden. Ook zijn er diverse webshops. Vraag indien gewenst om advies bij de judoleraar.
– Tweemaal per jaar zijn er examens. De kinderen mogen dan in een les hun judovaardigheden laten zien aan hun ouders en andere belangstellenden.

Tarieven

Prijzen zijn per maand. De betalingstermijnen zijn per kwartaal.

1x per week
2,5 t/m 4 jaar
17,50