Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon bij onacceptabel- en ongewenst gedrag.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Judoschool Tenkai streeft naar een (sociaal) veilige setting, waar alle betrokkenen met plezier Judo met elkaar kunnen beleven en waar men zich ook thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen onze Judoschool er alles aan moeten doen om zaken zoals pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. zoveel als mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus ook binnen onze Judoschool voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het prettigst is als degene direct wordt aangesproken op het gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Emoties, zoals onmacht, schaamte, woede, etc., kunnen redenen zijn om dit niet te doen en om er vervolgens mee rond te blijven lopen. In zulke gevallen is goed om te weten dat je bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon terecht kunt, die niets doorvertelt en een geheimhoudingsplicht heeft.

Onze vertrouwenspersoon

Judoschool Tenkai heeft gekozen voor een vertrouwenspersoon van Judo Bond Nederland, de heer Wouter Koeman. Hij is per mail bereikbaar via: w.koeman@jbn.nl en telefonisch via +316 24 912 493.

Je kunt met hem ten alle tijden contact opnemen, indien daar behoefte aan is, als het gaat om onacceptabel gedrag binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, seksuele intimidatie etc.).