Wedstrijdjudo

Wedstrijdjudo bij Judoschool Tenkai
Judoschool Tenkai verzorgt wedstrijdjudo lessen aan kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 6 jaar en ouder, in een veilig pedagogisch klimaat. Binnen dit klimaat kunnen judoka’s veilig en verantwoord zich ontwikkelen binnen deze sport, in wedstrijdvorm. Judoschool Tenkai biedt wedstrijdjudo aan, met behulp van multidisciplinaire ondersteuning én met oog voor de algehele ontwikkeling van de judoka’s.

Wedstrijdjudo
In het wedstrijdjudo worden tijdens wedstrijden waardeerbare prestaties geleverd onder gestandaardiseerde regels. Wedstrijdjudo draait om het competitieve element; winnen of verliezen. Wedstrijdjudo gaat veelal gepaard met uitdagingen, zoals het omgaan met wedstrijdspanning, discipline tijdens en buiten trainingen en hoe hoger het niveau, hoe meer wedstrijdjudoka’s keuzes moeten maken en dingen ‘moeten laten’, waarbij het leven steeds meer ingericht wordt op wat het wedstrijdjudo van de judoka vraagt. Het deelnemen aan wedstrijden kent een aantal waarden:
1) Het is waardevol voor het socialisatieproces: op gedoceerde wijze ervaren wedstrijdjudoka’s belangrijke concepten, zoals winnen en verliezen, lukken en mislukken, vreugde en verdriet. Concepten die horen bij het leven. Judo leent zich prima als pedagogisch middel om te leren omgaan met deze concepten en emoties;
2) Karaktervormend: karaktereigenschappen zijn in aanleg aanwezig bij kinderen en door middel van judo kan men delen van die eigenschappen beïnvloeden;
3) Zelfkennis: een judoka kan door de ontmoetingen met anderen zijn (on)mogelijkheden leren kennen;
4) Stimulans om meer kennis van het judospel op te doen: een judoka die aan wedstrijden deelneemt, kan deze wedstrijden gebruiken in zijn leercyclus. Na een wedstrijd volgt er een reflectie door de judoka en/of coach/ouder(s), waarna een bijstelling volgt. In de training kan deze judoka hiermee aan de slag en nieuwe leerdoelen stellen.

Het verschil tussen wedstrijdjudo en recreatief judo
Binnen recreatief judo ligt de nadruk op spelvreugde, spelplezier, het sociale aspect (samen spelen), speels stoeien en het ontwikkelen van judo specifieke vaardigheden. Een duidelijke nadruk op het wedstrijdelement onderbreekt. Dit wil niet zeggen dat er geen spelletjes gespeeld worden, met als doel om uiteindelijk tot een winnaar te komen, maar de achterliggende gedachte en doelstelling is anders.

Binnen het wedstrijdjudo draait het meer om het wedstrijdelement: het strijden met de ander, met winst of verlies tot gevolg. De nadruk ligt ook op spelvreugde en spelplezier, maar zeer zeker ook op andere facetten, zoals kracht, conditie, lenigheid, coördinatie, techniek en tactiek. Binnen het wedstrijdjudo worden andere lichamelijke en psychische inspanningen gevraagd; het is vaak gericht op het verleggen van individuele grenzen, met als doel om vooral ‘beter’ te worden, als wedstrijdjudoka’s en als mens.

Binnen de visie van Judoschool Tenkai ligt de nadruk vanuit een breder perspectief gezien, niet direct op winnen of verliezen, maar op het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden, in bredere zin. Voor judoka’s geldt dat winnen of verliezen een direct gevolg is van hun “prestaties” tijdens een wedstrijd of toernooi. Als Judoschool kijken we verder, en proberen we optimale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren en te benutten. Dit doen we vanuit de volgende visie:

“Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief bekeken, is de mate van ontwikkeling die een Judoka ondergaat, afhankelijk van het aantal factoren die positief beïnvloed worden door de Judoka zelf en zijn/haar omgeving. Met andere woorden: om een optimaal ontwikkelingsrendement te creëren, is het belangrijk dat de Judoka en zijn/haar omgeving op adequate/functionele wijze invulling/gestalte/inhoud geven aan alle (voor de sport van invloed zijnde) facetten.”

We gaan hierbij uit van een aantal principes en voorwaarden:
– Leercycli: om tot ontwikkeling te komen, is leren en bewustwording hiervan, noodzakelijk. Wij gaan hierbij uit van de visie dat leren een actief en constructief proces is, dat zelfregulerend en betekenisvol is en waarin situaties die uitnodigen tot adaptie (aanpassing), gezien worden als een stimulans om te komen tot leren;
– Continuïteit: ontwikkeling kan pas structureel worden, als er over een langere periode aaneengesloten leercycli doorlopen worden. Binnen Judoschool Tenkai zorgen we voor korte en duidelijke lijnen, zodat naar onze Judoka’s toe voor continuïteit tijdens lessen en toernooien kunnen zorgen;
– Doelbewust leren: de ontwikkeling van onze judoka’s wordt begeleid, door gebruik te maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en persoonlijke actieplannen (PAP). Deze twee documenten geven inzicht in de ontwikkeling van onze Judoka’s, hun visie en doelen, maar ook hoe zij hier inhoud aan geven;
– Multidisciplinaire ondersteuning: we streven er naar om judoka’s in hun behoeften te voorzien, door nauw samen te werken met andere professionals, op gebied van voeding, herstel, kracht, conditie en mentale begeleiding.
– Verantwoordelijkheid: judoka’s zijn (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij bepalen de koers, doelen en hoe deze te bereiken.

Praktische informatie
– De lestijden variëren (zie “lestijden”) en duren minimaal 90 minuten per les.
– Interesse in wedstrijdjudo? Neem dan contact met ons op.

Tarieven

Prijzen zijn per maand. De betalingstermijnen zijn per kwartaal. Het inschrijfgeld bedraagt 15,00.

Onbeperkt trainen
5 t/m 15 jaar
35,00
Onbeperkt trainen
+16 jaar
40,00